ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 2009 세계 쇼트트랙 선수권대회 (대회1일 결과) - 1500m 김민정ㆍ 이호석 금메달
  4. 빙상뉴스/쇼트트랙 2009. 3. 6. 21:50
  2009 세계 쇼트트랙 선수권대회   2009년 3월 6일 - 8일   오스트리아, 비엔나
  1500m 김민정ㆍ이호석 금메달 획득


  Men 1500m Heats
  Ladies 1500m Quarterfinals
  Men 1500m Quarterfinals
  Ladies 1500m Semifinals
  Men 1500m Semifinals
  Ladies 1500m Final
  1  6  KIM Min-Jung  KOR  2:21.432  
  2  1  ZHOU Yang  CHN  2:21.935  
  3  4  SHIN Sae-Bom  KOR  2:22.012  
  4  2  REUTTER Katherine  USA  2:34.815  
  5  5  LIU Qiuhong  CHN  2:42.269  
  DQ  3  JUNG Eun-Ju  KOR  DQ  
  DQ  7  WANG Meng  CHN  DQ 

  Men 1500m Final
  1  1  LEE Ho-Suk  KOR  2:20.967  
  2  4 KWAK Yoon-Gy  KOR  2:21.078  
  3  8  CELSKI J.R.  USA  2:21.133  
  4  5  OHNO Apolo Anton  USA  2:21.321  
  5  7  SUI Bao Ku  CHN  2:21.338  
  6  3  TAKAMIDO Yuzo  JPN  2:22.187  
  7  2  SIMON Jeff  USA  2:43.489  
  DQ  6  SUNG Si-Bak  KOR  DQ
   
  Ladies 3000m Relay Semifinals

  사용자 삽입 이미지

  사용자 삽입 이미지


  [ 여자부 현재 순위 ]
  Rank Name ISU Member Final Points
  1 KIM Min-Jung KOR 34
  2 ZHOU Yang CHN 21
  3 SHIN Sae-Bom KOR 13
  4 REUTTER Katherine USA 8
  5 LIU Qiuhong CHN 5


  [ 남자부 현재 순위 ]
  Rank Name ISU Member Final Points
  1 LEE Ho-Suk KOR 34
  2 KWAK Yoon-Gy KOR 21
  3 CELSKI J.R. USA 13
  4 OHNO Apolo Anton USA 8
  5 SUI Bao Ku CHN 5
  6 TAKAMIDO Yuzo JPN 3
  7 SIMON Jeff USA 2


  성시백, 정은주 선수의 실격이 너무나도 아쉬워요 ㅠㅠ

  댓글 0

Designed by Tistory.